BGEAR Co., LTD.

Alfresco - Enterprise Content Management

» มีอะไรใหม่ใน B1 Version 4.0 (What’s new!)

B1-ISO Solution ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัทบีเกียร์ เพื่อใช้เป็น Add On ใน Alfresco เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งานในเรื่องของกระบวนการทางด้าน ISO ซึ่งใน Version 4 ได้รับการปรับปรุงขึ้นหลายส่วน โดยเฉพาะในส่วนของ Document Action Request (DAR) นั้น ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและตอบสนองผู้ใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ B1 Version 4.0 ยังได้มาพร้อมกับ Module ใหม่ ซึ่งได้แก่ CAR/PAR และ Internal Audit (IQA) อีกด้วย มาลองดูกันนะครับว่า ใน B1 Version 4.0 จะมีอะไรใหม่บ้าง

12 Features ใหม่ใน B1 Version 4.0

1. รองรับ 2 ภาษาแบบเต็มรูปแบบ สำหรับ Module B1 ใน Version 4.0 จะสามารถ Switch ภาษาได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถ Switch ภาษาได้แบบ Real time โดยสามารถทำการ Configuration คำต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย

2. เพิ่ม Panel สำหรับการดูเอกสาร เช่น ดูเอกสารประกาศใช้งานทั้งหมด, ดูเอกสารที่กำลังดำเนินการ, ดูเอกสารที่ถูกยกเลิก, รวมทั้งแสดงเอกสารที่ยังไม่ได้รับทราบเอกสาร ซึ่งทั้งหมดจะแสดงจำนวนเอกสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

3. เพิ่ม Function Document Action View เพื่อแสดงมุมมองของเอกสาร โดยเรียงตามเลข Document Action Request Number (DAR Number)

4. ปรับเปลี่ยน Document List ให้ดูง่าย และเน้นมุมมองเป็นแบบ Document Centric และทำเป็น Link ที่เอกสาร เพื่อให้เปิดเอกสารได้ง่ายและสะดวกขึ้น

5. เพิ่มรายละเอียดของ Document History เพื่อให้ผู้ใช้และ Document Control สามารถเห็นรายละเอียดประวัติของเอกสาร ได้อย่างละเอียดและถูกต้อง

6. เพิ่มปุ่มดูข้อมูลเอกสาร (Document Information) พร้อมแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่จะต้องเข้ามารับทราบ

7. ปรับเปลี่ยนการแสดงสถานะของเอกสาร โดยใช้สัญลักษณ์สี เช่น เอกสารประกาศใช้ (สีเขียว), เอกสารที่จัดทำครั้งแรก (สีเทา), เอกสารที่เคยประกาศใช้แล้วและกำลังวิ่ง Workflow อยู่ (สีเหลือง) เป็นต้น

8. ออกแบบหน้า สร้างเอกสาร (Create ISO Document) และขอแก้ไขเอกสารใหม่ทั้งหมด โดยออกแบบ ให้เป็นการแสดงผลแบบเต็มหน้า พร้อมกับ Function ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ขอจัดทำนั้น สร้างเอกสารเพื่ออนุมัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การแสดงเส้นทางของสายอนุมัติ (Workflow Path) โดยแสดงทั้งชื่อ Group และคนที่รับผิดชอบด้วย

9. ในหน้าของการขอจัดทำเอกสารจะมีการเลือก Folder ที่จะจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ ซึ่งใน Version 4 จะมีการเพิ่ม Feature ของการเลือก Folder ของเอกสารที่จัดเก็บ ให้ทำการ Display ประเภทเอกสารที่จะสามารถจัดทำได้ รวมทั้งแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารด้วย

10. ในหน้าขออนุมัติเอกสาร มีการปรับปรุงใหม่ โดยจะทำในลักษณะเดียวกับ เอกสารขอจัดทำใหม่ ระบบจะทำการ List สายอนุมัติที่ Workflow ขึ้นมา พร้อมแสดงปุ่ม Document History ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ขออนุมัติสามารถดูข้อมูลได้จากหน้านี้เลย

11. เพิ่มการ Sorting ของ Column ในหน้าหลักของ B1-DAR คือ Document Number, Document Name, Create Date

12. มีบางกรณีที่เอกสาร จำเป็นที่จะต้องถูก Download ออกไปจากระบบ ใน B1-Version 4 จะมีการ Generate QR Code ไว้ที่เอกสารที่มีการ Download ออกมา โดยผู้ที่ถือเอกสาร Hard Copy สามารถใช้โทรศัพท์ ทำการเปิด BWii Application (ซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android) ทำการ Scan เอกสารเพื่อตรวจดูข้อมูลต่างๆของเอกสาร รวมทั้งสามารถรู้ได้ว่าเอกสารนี้เป็น Version ล่าสุดหรือไม่


ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น Feature ที่ถูกปรับปรุงใหม่ เฉพาะในส่วนของ DAR เท่านั้นนะครับ ยังมี Feature อื่นๆ อีก โดยเฉพาะ CAR/PAR และ IQA ที่จะถูกรวมเข้ามาใน B1 ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงนะครับ ลูกค้าที่ใช้ Solution B1 อยู่แล้ว เตรียม Upgrade ได้ในช่วงเดือน เมษายนเป็นต้นไปนะครับ